Leander and Linseed

Original title: Leándersz és Lenszirom

“for my sons Marci and Zsiga”

 

Opera for children in two acts

Libretto by Barnabás Szöllősi based on the play of Andor Szilágyi

Performed by the Hungarian State Opera for 3 seasons with estimated 15 000 viewers.

original performance directed by: Sándor Zsótér

Released on DVD in 2016 under the name of Útravaló 2016 (Leánder és Lenszirom)

Duration: Act 1 approx. 40 minutes and Act 2 approx. 50 min.

Roles:

LEÁNDER (Leander) , goblin – bass-baritone
LENSZIROM (Linseed), princess – lyric soprano
BOGYÓ, servant of Leánder – baritone
CSIBECSŐR, servant of Linseed – soprano

BÖLÖMBÉR KERÁL, king – bass (bass-baritone)
BÖLÖMBÉR KERÁLNÉ, queen – mezzo-soprano
MAR-SZÚR HERCEG, prince, lord of the wasps – tenor (spinto)
TÖNDÉR NEGÉD, queen of decency and charm – soprano
VAKNADÁLY, lord of the lake – contra-tenor
CSÍJJEGŐS BŐREGÉR, blood bat 1 – alto
CSUJJOGÓS BŐREGÉR, blood bat 2 – tenor
HORLOLÁBOK (1 and 2), 2 guards – male choir members
MÉZELŐK,VÉRBÖGÖLÖK army of wasps – children’s choir

 

Arrangement (Symphonic orchestra):

1. Flauto
2. Flauto / Flauto Piccolo
1. Oboa
2. Oboa / Corno Inglese
1. Clarinetto in Sib
2. Clarinetto in Sib / Clarinetto basso in Sib
Fagotto
Contrafagotto
4 Corni in Fa
2 Trombe in Do
3 Tromboni
Tuba
Timpani
4 Percussionisti (Triangle, Bass Drum, Snare Drum,Tam-tam, Tenor Drum, Cymbals, Suspended Cymbals,
Roto-toms, Castagnets, Shaker,Tamburine,Wind Chimes,Wood Blocks, Crotales,Tubular Bells, Glockenspiel,
Xilophone, Marimba)
Arpa
Celesta
Cembalo
Archi:
Violini I
Violini II
Viole
Violoncelli
Contrabassi a cinque corde

Trumpet Party

Trumpet quartet

Commissioned by the Győr Philharmonic Orchestra.

duration: approx. 10 minutes

First preformed by:

Tamás Németh
Tibor Stepper,
Imre Kránitz,
Ádám Vörös

on 8th February 2015 at University Concert hall

Orchestral Suite

Original title: Zenkari szvit

duration: approx. 24 minutes

Arrengement:

Flute 1.
Flute 2./Picc.
Flute 3./Picc.
Oboe 1.2.
Cor Anglais
Clarinet in Bb 1.2.
Clarinet in Bb 3./Bass clar. in Bb Bassoon 1.2.
Horn in F 1.3. Horn in F 2.4. 4 Trumpets in C 3 Trombones Tuba
Timpani
3 percussionists (Gong, Snare Drum, Bass Drum, Cymbals,Wood Block,Triangle,Tamburine, Glockenspiel, Xilophone, Windchimes)
2 Harps
Violin I Violin II Viola Violoncello Contrabass

First performed on 9th January 2020 at
Győr Philharmonic Orchestra
connected by: Zsolt Hamar

Composer’s comments:

Zenekari szvit c. munkámat 2015-ben írtam. Alapjául az 1994-ben komponált diplomadarabom szolgál, mely két énekes szólistára és zenekarra készült. Az átfogalmazást már az énekes verzió bemutatása körül is szükségét éreztem, de el kellett távolodjak a darabtól annyira, hogy újra tiszta fejjel nekiláthassak, így 2015-re tolódott a végleges forma és tartalom megfogalmazása. A darab első formája világossá tette, hogy voltaképp inkább egy zenekari műről van szó, mely nem igazán enged teret a két énekesnek, és ez nem a hangerő vagy hangszerelési technika problematikája volt, ennél jóval szubsztanciálisabb jelek mutattak erre. Ezt a gondolkodást követve fogalmaztam újra a zenei szövetet, így született a Zenekari szvit. A balettek és a belőlük készült szvitek korrelációjára reflektálva címe kicsit utal arra, hogy létezik egy alapmű, melynek ez a szvit formája, ugyanakkor a “szvit” műfaji megjelelölés, mint karakteres tételek szabad, sokszor egymással kontrasztáló sora is érvényes a darabra.
Felépítését tekintve hat tételes. Az I. tétel rövid bevezetését szinte moccanatlan vonósszőnyeg fölött az angolkürt indítja, melyhez a fafúvók csatlakoznak. Ebből születik meg a tétel, a sűrű, hangos, disztópikus, drámai freskó, melyet fafúvós- rézfúvós szólóállások szakaszolnak. A 2. tétel kontrasztként jelenik meg, az indulatoktól túlfeszített, csapongó 1. tétel után voltaképpen kamarazenei állást hallunk, a hárfa és a xilofon ketyegő nyolcadai fölött lírai angolkürt szóló énekel, melyhez a fuvola szólója is csatlakozik. A széteső drámaiság után megszólaló fegyelmezett líra nem hoz feloldozást, inkább egyfajta várakozásteli, fókuszált csendet szituál. Halk, rövid, szinte zárójeles tétel, erős kontrasztja az elsőnek.
A 3. tétel extrovertált hangvételű, voltaképp cirkuszi hangszerelési hatásokkal operáló, mozaikos, színes zene. Mindvégig koncentrált plaszticitást igényel az előadása az egymást sűrűn követő karakter- és hangszeres váltások miatt. Bár telített hangszerelésű, mégis könnyed megszólalásoknak kell megszületnie. Ez a tétel egyértelműen pozitív, játékos hangulatot közvetít, a játékossága viszont naív, íly módon nem is vehető igazán komolyan a derű.
A következő, 4. tétel a “Fisz” hang köré rendeződik, mely nagy unisonóval indítja, majd a későbbiekben uralja a zenét. Szimplicitásával kontrasztál a 3. tétel telítettségével. Ez ismét egy lassú, rövid tétel, mely a 2. párja, itt viszont a mondanivaló súlyos, egyértelműségét nagy unisono tömbök jelzik. A fafúvóké és a mélyvonóké a főszerep, hol így, hol úgy csoportosulva fogalmazzák a mondandójukat. A tétel a végéhez közeledve halkul és egyszerűsödik, a hárfák harangozása felett rebbenő fuvola ostinato szól, ezen a zenei szöveten át halljuk a kezdeti, nagyívű dallamot mélyvonókon, angolkürtön és fagottokon. A tétel egy D dúr kvartszext jellegű, tiszta harmóniába oldódik, szentimentális, filmzenéből ismerős szeptimhanggal zár.
Az 5.-6. tétel attacca szól. Az 5. tétel harsánysága kicsit idézi a 3. tételt, de ez komor, maszkulin, duhaj alapvetésű. Xilofon tizenhatodok jelzik a 6. tétel indulását, nagy zenekari lecsapásokkal alkot függönymotívumot. Ez oldódik bele egy foltszerű, kevésbé motívikus, halk középrészbe, majd következik a kitett, drámai, túlromantizált tetőpont., mely a teljes darab kulminációs pontjaként is értelmezhető.
A darab szerkezetének tételpáros elrendezése az 5-6. tételre egyfajta kohézióban jelenik meg, az extrovertált és introvertált elemek sűrítve, egymást félbeszakítva építik a zenei folyamatot. Végül az energiák kioltódnak, erejüket vesztve, mintegy a küzdelmet föladva csendesednek el, feloldozás nélkül.
A mű az NKA támogatásával készült.