Orchestral Suite

  • Year: 2015
  • Duration: > 20 min.

Original title: Zenkari szvit

duration: approx. 24 minutes

Arrengement:

Flute 1.
Flute 2./Picc.
Flute 3./Picc.
Oboe 1.2.
Cor Anglais
Clarinet in Bb 1.2.
Clarinet in Bb 3./Bass clar. in Bb Bassoon 1.2.
Horn in F 1.3. Horn in F 2.4. 4 Trumpets in C 3 Trombones Tuba
Timpani
3 percussionists (Gong, Snare Drum, Bass Drum, Cymbals,Wood Block,Triangle,Tamburine, Glockenspiel, Xilophone, Windchimes)
2 Harps
Violin I Violin II Viola Violoncello Contrabass

First performed on 9th January 2020 at
Győr Philharmonic Orchestra
connected by: Zsolt Hamar

Composer’s comments:

Zenekari szvit c. munkámat 2015-ben írtam. Alapjául az 1994-ben komponált diplomadarabom szolgál, mely két énekes szólistára és zenekarra készült. Az átfogalmazást már az énekes verzió bemutatása körül is szükségét éreztem, de el kellett távolodjak a darabtól annyira, hogy újra tiszta fejjel nekiláthassak, így 2015-re tolódott a végleges forma és tartalom megfogalmazása. A darab első formája világossá tette, hogy voltaképp inkább egy zenekari műről van szó, mely nem igazán enged teret a két énekesnek, és ez nem a hangerő vagy hangszerelési technika problematikája volt, ennél jóval szubsztanciálisabb jelek mutattak erre. Ezt a gondolkodást követve fogalmaztam újra a zenei szövetet, így született a Zenekari szvit. A balettek és a belőlük készült szvitek korrelációjára reflektálva címe kicsit utal arra, hogy létezik egy alapmű, melynek ez a szvit formája, ugyanakkor a “szvit” műfaji megjelelölés, mint karakteres tételek szabad, sokszor egymással kontrasztáló sora is érvényes a darabra.
Felépítését tekintve hat tételes. Az I. tétel rövid bevezetését szinte moccanatlan vonósszőnyeg fölött az angolkürt indítja, melyhez a fafúvók csatlakoznak. Ebből születik meg a tétel, a sűrű, hangos, disztópikus, drámai freskó, melyet fafúvós- rézfúvós szólóállások szakaszolnak. A 2. tétel kontrasztként jelenik meg, az indulatoktól túlfeszített, csapongó 1. tétel után voltaképpen kamarazenei állást hallunk, a hárfa és a xilofon ketyegő nyolcadai fölött lírai angolkürt szóló énekel, melyhez a fuvola szólója is csatlakozik. A széteső drámaiság után megszólaló fegyelmezett líra nem hoz feloldozást, inkább egyfajta várakozásteli, fókuszált csendet szituál. Halk, rövid, szinte zárójeles tétel, erős kontrasztja az elsőnek.
A 3. tétel extrovertált hangvételű, voltaképp cirkuszi hangszerelési hatásokkal operáló, mozaikos, színes zene. Mindvégig koncentrált plaszticitást igényel az előadása az egymást sűrűn követő karakter- és hangszeres váltások miatt. Bár telített hangszerelésű, mégis könnyed megszólalásoknak kell megszületnie. Ez a tétel egyértelműen pozitív, játékos hangulatot közvetít, a játékossága viszont naív, íly módon nem is vehető igazán komolyan a derű.
A következő, 4. tétel a “Fisz” hang köré rendeződik, mely nagy unisonóval indítja, majd a későbbiekben uralja a zenét. Szimplicitásával kontrasztál a 3. tétel telítettségével. Ez ismét egy lassú, rövid tétel, mely a 2. párja, itt viszont a mondanivaló súlyos, egyértelműségét nagy unisono tömbök jelzik. A fafúvóké és a mélyvonóké a főszerep, hol így, hol úgy csoportosulva fogalmazzák a mondandójukat. A tétel a végéhez közeledve halkul és egyszerűsödik, a hárfák harangozása felett rebbenő fuvola ostinato szól, ezen a zenei szöveten át halljuk a kezdeti, nagyívű dallamot mélyvonókon, angolkürtön és fagottokon. A tétel egy D dúr kvartszext jellegű, tiszta harmóniába oldódik, szentimentális, filmzenéből ismerős szeptimhanggal zár.
Az 5.-6. tétel attacca szól. Az 5. tétel harsánysága kicsit idézi a 3. tételt, de ez komor, maszkulin, duhaj alapvetésű. Xilofon tizenhatodok jelzik a 6. tétel indulását, nagy zenekari lecsapásokkal alkot függönymotívumot. Ez oldódik bele egy foltszerű, kevésbé motívikus, halk középrészbe, majd következik a kitett, drámai, túlromantizált tetőpont., mely a teljes darab kulminációs pontjaként is értelmezhető.
A darab szerkezetének tételpáros elrendezése az 5-6. tételre egyfajta kohézióban jelenik meg, az extrovertált és introvertált elemek sűrítve, egymást félbeszakítva építik a zenei folyamatot. Végül az energiák kioltódnak, erejüket vesztve, mintegy a küzdelmet föladva csendesednek el, feloldozás nélkül.
A mű az NKA támogatásával készült.

 

Other Works

Four Songs for Children

  • Year: 2020
  • Duration: 1-5 min.
4 songs for children's choir and piano

Bagatelles Of Koncsol

  • Year: 2019
  • Duration: 10-15 min.
6 movement composition for violoncello and piano

King Matthias wandering

  • Year: 2019
  • Duration: > 20 min.
Opera for children